Hotline

0965913688  info@aausolar.com

Categories

TRẠM BIẾN ÁP VÀ ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ

Bảng giá xây dựng mới trạm biến áp 1250 KVA

Bao gồm trọn gói từ thủ tục hồ sơ đến khi bàn giao đóng điện - Chìa kh&o..

900.000.000 VNĐ

Bảng giá xây dựng mới trạm biến áp 250 KVA

Bao gồm trọn gói từ thủ tục hồ sơ đến khi bàn giao đóng điện - Chìa kh&o..

385.000.000 VNĐ

Bảng giá xây dựng mới trạm biến áp 1000 KVA

Bao gồm trọn gói từ thủ tục hồ sơ đến khi bàn giao đóng điện - Chìa kh&o..

735.000.000 VNĐ

Bảng giá xây dựng mới trạm biến áp 1500 KVA

Bao gồm trọn gói từ thủ tục hồ sơ đến khi bàn giao đóng điện - Chìa kh&o..

1.150.000.000 VNĐ

Bảng giá xây dựng mới trạm biến áp 160 KVA

Bao gồm trọn gói từ thủ tục hồ sơ đến khi bàn giao đóng điện - Chìa kh&o..

315.000.000 VNĐ

Bảng giá xây dựng mới trạm biến áp 2000 KVA

Bao gồm trọn gói từ thủ tục hồ sơ đến khi bàn giao đóng điện - Chìa kh&o..

1.350.000.000 VNĐ

Bảng giá xây dựng mới trạm biến áp 2500 KVA

Bao gồm trọn gói từ thủ tục hồ sơ đến khi bàn giao đóng điện - Chìa kh&o..

1.500.000.000 VNĐ

Bảng giá xây dựng mới trạm biến áp 320 KVA

Bao gồm trọn gói từ thủ tục hồ sơ đến khi bàn giao đóng điện - Chìa kh&o..

398.000.000 VNĐ

Bảng giá xây dựng mới trạm biến áp 400 KVA

Bao gồm trọn gói từ thủ tục hồ sơ đến khi bàn giao đóng điện - Chìa kh&o..

450.000.000 VNĐ

Bảng giá xây dựng mới trạm biến áp 560 KVA

Bao gồm trọn gói từ thủ tục hồ sơ đến khi bàn giao đóng điện - Chìa kh&o..

509.000.000 VNĐ

Bảng giá xây dựng mới trạm biến áp 630 KVA

Bao gồm trọn gói từ thủ tục hồ sơ đến khi bàn giao đóng điện - Chìa kh&o..

539.000.000 VNĐ

Bảng giá xây dựng mới trạm biến áp 750 KVA

Bao gồm trọn gói từ thủ tục hồ sơ đến khi bàn giao đóng điện - Chìa kh&o..

579.000.000 VNĐ