Nhà thầu phụ cần lưu ý các điều khoản trong hợp đồng

Tin tức

Nhà thầu phụ cần lưu ý các điều khoản trong hợp đồng

Nhà thầu phụ bị rất nhiều bất lợi, đăc biệt là mảng tài chính. Tiền bỏ ra trước để nuôi quân, mua vật tư và các chi phí ktruo nhưng đến khi thanh toán lại là đơn vị được thanh toán sau cùng. Nhiều lúc bị chính thầu chính lợi dụng đồng vốn. Có những thầu chính sau khi thanh toán được với chủ đầu tư rồi nhưng không thanh toán lại cho thầu phụ mà lấy tiền đó đầu tư chứng khoán, bất động sản... Nhưng lại nói với thầu phụ là công trình chưa được thanh toán. Ở nước ngoài họ có luật cho thầu phụ, nên những chuyện như trên đã hạn chế được rất nhiều, thậm chí không xảy ra. Còn ở VN ta hiện luật này chưa cơ, hoặc có cũng chỉ là chung chung. Còn rất nhiều điều muốn nói về sự bất lợi cho thầu phụ, nhưng trong khuôn khổ bài viết này muốn nhấn mạnh một lưu ý "chết người" mà thầu chính hoăc chủ đầu tư đua ra trong hợp đòng kinh tế, đó là: - điều khoản thanh toán: trong điều khoản thanh toán sẽ có phần thanh toán lần cuối. Có hợp đồng để thanh toán lần cuối tới 30% " ... Thanh toán lần cuối là 30% sau khi hoàn thành lắp đặt và chạy thử và công trình đươc bàn giao hoàn toàn ..." Câu "công trình được bàn giao hoàn toàn" có nghĩa là bên đầu tư khi nào bán hết số căn nhà xây dựng đó và làm xìn sổ cho người mua. Mẹ kiếp, biết khi nào nó bán hết và biết khi nào làm sổ hết cho người mua? Như vậy nhà thầu phụ bị giam 30% ở đó. Đây là một trong nhưng cái "bẫy" mà nhà thầu phụ phải hết sứ lưu ý. Còn những chiêu trò gì của thầu chính hoặc chủ đầu tư xin mời quý vị comment cho thêm ý kiến, cảm ơn nhiều

Tin khác